Inquiries

Vol. 27-December 2016

Mohd.Amim Othman, Ab. Mumin Ab. Ghani, Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna, Fakulti Ekologi Manusia, UPM, Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam, UM (Vol. 27, 2016)

Download

Norhafifah Samsudin,Elistina Abu Bakar,Zuroni Mat Jusoh,Afida Mastura Muhammad Arif ,Norhasmah Sulaiman, Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna, Fakulti Ekologi Manusia, Jabatan Pemakanan dan Dietetik, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Putra Malaysia (Vol. 27, 2016)

Download

Elistina Abu Bakar, Nur Hanis Maizan, Universiti Putra Malaysia (Vol. 27, 2016)

Download

Zumilah Zainalaludin, Norehan SaidiFaten Bazlin Kadir, Universiti Putra Malaysia (Vol. 27, 2016)

Download

Norhamizah Ishak, Zuroni Md Jusoh, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (Vol. 27, 2016)

Download

Syuhaily Osman, Ng Chui Mei, Faculty of Human Ecology (Vol. 27, 2016)

Download

Askiah Jamaluddin, Laily Paim, Husniyah Abdul Rahim, Syuhaily Osman, Zuroni Md. Jusoh, Faculty of Human Ecology, Universiti Putra Malaysia (Vol. 27, 2016)

Download