Inquiries

MACFEA-KPDNHEP 2022: Program Kepenggunaan Bijak Membeli, Menang Memakai (B3M)

MACFEA-KPDNHEP 2022: Program Kepenggunaan Bijak Membeli, Menang Memakai (B3M)

Tarikh: 17 Ogos 2022
Tempat: Dewan Semai Bakti Felda Batu Lapan