Inquiries

About Malaysian Journal of Consumer and Family Economics (MAJCAFE)

MAJCAFE merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan setahun sekali pada setiap September. Kualiti jurnal ini telah mendapat pengiktirafan antarabangsa apabila MAJCAFE disenaraikan sebagai jurnal sitasi (SCOPUS) mulai tahun 2010.

MAJCAFE menerima penghantaran manuskrip dalam Bahasa Inggeris sahaja (mulai keluaran 2010), berkaitan isu ekonomi pengguna dan keluarga. Manuskrip dinilai oleh dua penilai dalam kalangan ahli Lembaga Pengarang (Editorial Board) atau oleh penilai lain.

Individu yang berminat menyumbang dalam MAJCAFE perlu mematuhi panduan format MAJCAFE dan menghantarnya kepada:

Ketua Editor,
Arshad Ayub Graduate Business School,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA

Email: majcafejournal@gmail.com