Inquiries

About Jurnal Pengguna Malaysia (JPM)

Jurnal Pengguna Malaysia merupakan jurnal yang diterbitkan dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK).

Jurnal ini bersifat aplikasi dan sesuai untuk bacaan umum. Tujuannya ialah untuk menyebarkan, meningkatkan serta berkongsi maklumat berkaitan pengguna – iaitu, hal ehwal pengguna, perundangan, kajian dan isu semasa. Jurnal Pengguna diterbitkan dua kali setahun pada setiap Jun free citation generator dan Disember.

Individu yang berminat menyumbang dalam Jurnal Pengguna perlu mematuhi panduan format Jurnal Pengguna  dan menghantarnya kepada:

Ketua Editor,
Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia (MACFEA),
Fakulti Ecologi Manusia,
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang,
Selangor Darul Ehsan

Email: jpm@putra.upm.edu.my