Inquiries

About Jurnal Pengguna Malaysia (JPM)

Jurnal Pengguna Malaysia (JPM) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia (MACFEA). JPM ini bersifat aplikasi dan sesuai untuk bacaan umum. Tujuannya ialah untuk menyebarkan maklumat, meningkatkan pengetahuan dan berkongsi maklumat berkaitan pengguna dari pelbagai aspek, antaranya tingkah laku pengguna dalam konteks pembelian, penggunaan dan pelupusan, perundangan, kajian serta isu semasa. JPM merupakan salah satu saluran bagi MACFEA untuk menerbitkan penemuan penyelidikan baharu yang memberi manfaat kepada masyarakat Malaysia. JPM ini diterbitkan sebanyak dua (2) jilid pada bulan Disember setiap tahun.

Individu yang berminat menyumbang dalam JPM perlu mematuhi panduan format jurnal ini dan menghantarnya kepada:

Ketua Editor,
Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia (MACFEA),
Fakulti Ecologi Manusia,
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang,
Selangor Darul Ehsan

Email: macfea.upm@gmail.com