JPM

JPMJurnal Pengguna Malaysia (JPM)

Jurnal Pengguna Malaysia merupakan jurnal yang diterbitkan dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK).

Jurnal ini bersifat aplikasi dan sesuai untuk bacaan umum. Tujuannya ialah untuk menyebarkan, meningkatkan serta berkongsi maklumat berkaitan pengguna – iaitu, hal ehwal pengguna, perundangan, kajian dan isu semasa. Jurnal Pengguna diterbitkan dua kali setahun pada setiap Jun free citation generator dan Disember.

Individu yang berminat menyumbang dalam Jurnal Pengguna perlu mematuhi panduan format Jurnal Pengguna  dan menghantarnya kepada:

Ketua Editor

Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia (MACFEA)

d/a Fakulti Ecologi Manusia

Universiti Putra Malaysia

43400 Serdang

Selangor Darul Ehsan

Email: JPM@putra.upm.edu.my