Jilid 33 – Disember 2019

 

NO.

TITLE

VOL. & NO.

AUTHOR

DOWNLOAD

1. Tahap Amalan Perlakuan Berekonomi Dalam Kalangan Penjawat Awam Di Putrajaya Vol. 33, 2019

Mohd Haziman Ab Ghani & Syuhaily Osman

 

2. Sikap Penggunaan Rmp Secara Selamat Dalam Kalangan Petani Taman Kekal Pengeluaran Makanan (Tkpm) Di Negeri Selangor Vol. 33, 2019

Roslina Mat Salleh, Mazlin Mokhtar, Ismail Sahid & Goh Choo Ta

 

3. Pendekatan Salutogenik Berteraskan Bukti Dalam Pendidikan Pengguna Di Malaysia Vol. 32, 2019 Laily Paim & Ahmad Hariza Hashim  

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesetiaan Terhadap Jenama Dalam Kalangan Mahasiswa Universiti Putra Malaysia Vol. 33, 2019

Syuhaily Osman & Nashatul Hasra Ahmad

 

5. Kajian Empirikal Mengenai Hubungan Antara Faktor Peribadi Pengguna Dengan Keinginan\ Membeli Produk Tiruan Berjenama Vol. 33, 2019

Intan Shafinaz Ahmad, Selvan Perumal & Hasnizam Shaari

6. Pengaruh Faktor Kepuasan Pengguna Terhadap Kesetiaan Jenama Dalam Kalangan Pengguna Telefon Pintar Vol. 33, 2019

Syuhaily Osman & Farah Liyana Ishak

 

7. The Musvip Protocol: Perspectives From Malaysian Older Adults With Parkinson’s On Music Therapy Vol. 33, 2019 Indra V. Selvarajah & Ang Mei Foong  
8. Intention To Use M-Government Services Among Consumers In Putrajaya Vol. 33, 2019

Maizatul Aqira Ishak & Afida Mastura Muhammad Arif

 

9.

Relationship Between Household Financial Wellbeing And Sex Of Agripreneur Along Food Security Value Chain For Poverty Eradication In Malaysia

Vol. 33, 2019 Zumilah Zainalaludin, Yong Qian Lian, Farah Izzati Zaufit, Wong Yee Mun & Norehan Saidi