Jilid 32 – Jun 2019

 

 

NO.

TITLE

VOL. & NO.

AUTHOR

DOWNLOAD

1. Pengukuran Kemiskinan Uni-Dimensi Dan Multi-Dimensi Serta Faktor Penentu Vol. 32, 2018

Laily Paim

 

2. Purchasing Intention Towards Halal Food Among Non-Muslim Consumers Vol. 32, 2018

Ahmad Farid Mohamad Suib, Normalisa Md Isa, Norkhazzaina Salahuddin & Waida Irani Mohd Fauzi

 

3. Tahap Pengetahuan, Niat Dan Tingkah Laku Hijau Dalam Kalangan Penjawat Awam di Wilayah Persekutuan Putrajaya Vol. 32, 2018 Norjumaaton Fazhani Razak, Mohamad Fazli Sabri &  Norzalina Zainudin  

4. Hubungan Faktor Demografi Dengan Penggunaan Barangan Dan Perkhidmatan Dalam Kalangan Masyarakat Orang Asli Di Negeri Sembilan Vol. 32, 2018 Mohd Roslan Rosnon, Sarjit S. Gill, Ma’rof Redzuan, Mansor Abu Talib & Shamsul Azahari Zainal Badari  

5. Malaysian Millennial Buying Behavior And Country-Of-Origin Effect Vol. 32, 2018

Yong Shee Mun & Tamil Selvi A/P Renganathan

6. The Importance Of Internal Psychological Motivations In Predicting Green Purchasing Behaviour Vol. 32, 2018

Yi Jin Lim, Selvan Perumal & Norzieiriani Ahmad

 

7. Tahap Pengetahuan Dan Sikap Pengguna Terhadap Tingkah Laku Pemilikan Pelan Insurans Vol. 32, 2018 Zuroni Md Jusoh & Mohamad Izwanshafiq Jaafar