Short Articles by Dr. KHAIRUNESA BINTI ISA

  1. Pengguna dan halangan untuk melaksanakan penggunaan tingkahlaku lestari (Click here)
  2. Pengguna Perlu Matang Berkongsi Maklumat Peribadi Di Media Sosial (Click here)