JILID 25 -DEC 2015

 

NO.

TITLE

VOL. &NO.

AUTHOR

DOWNLOAD

1. THE CONSUMERISM ISSUES OF THE NATIVE COMMUNITIES OF SABAH Vol. 25, 2015

Sarjit S. Gill, Ahmad Tarmizi Talib, Mohamad Fazli Sabri, Abdul Hakim, Mohad, Puvaneswaran Kunasekaran, Ismi Arif Ismail, Fakulti Ekologi Manusia,Universiti Putra Malaysia

2. TINGKAH LAKU PENGGUNAAN RACUN MAKHLUK PEROSAK DALAM KALANGAN PETANI DI SELANGOR Vol. 25, 2015

Roslina Mat Salleh, Mazlin Mokhtar, Goh Choo Ta, Ismail B. Sahid,Institut Alam Sekitar dan Pembangunan,Universiti Kebangsaan Malaysia,Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna,Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia,Pusat Kecemerlangan Penyelidikan Penggunaan Lestari,Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia,Jabatan Pendaftar, Universiti Kebangsaan Malaysia,Pusat Pengajian Sains Sekitaran & Sumber Alam
Fakulti Sains dan Teknologi(FST),Universiti Kebangsaan Malaysia

3. KESELAMATAN BARANGAN PENGGUNA Vol. 25, 2015 Aini Mat Said & Irwan Syah Md. Yusoff
Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna
Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia
4. PENGGUNAAN SUMBER DALAM KALANGAN
ISI RUMAH MELALUI ANALISIS JEJAK
EKOLOGI
Vol. 25, 2015

Zuroni Md Jusoh, Farhan Mat Arisah, Mumtazah Othman,
Norhasmah Sulaiman & Husniyah Abd Rahim,Fakulti Ekologi Manusia,Universiti Putra Malaysia

5. PENGARUH AGEN SOSIALISASI TERHADAP LITERASI KITAR SEMULA DALAM KALANGAN BELIA MUSLIM:SATU
KERANGKA KONSEP
Vol. 25, 2015

Norazmira Abd Raman, Maisarah Ahmad, Mashitoh Yaacob,
Noor Azryani Auzairy,Institut Islam Hadhari, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan,Universiti Kebangsaan Malaysia

6. POLA PENGGUNAAN TENAGA DALAM KALANGAN PENGGUNA BANDAR Vol. 25, 2015

Zuroni Md Jusoh, Syuhaily Osman,
Roslina Mat Salleh, Nurul Faizah Shukor
Fakulti Ekologi Manusia
Universiti Putra Malaysia.

7.  PENGGUNAAN DAN PERBELANJAAN
MASYARAKAT PULAU PINANG TERHADAP
PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN
BAS AWAM
Vol. 25, 2015

Yasotha Nair & Zakaria Bahari
Jabatan Ekonomi, Fakulti Sains Kemasyarakatan,Universiti Sains Malaysia

8 CORAK PENGAMBILAN MAKANAN DAN
TAHAP KECUKUPAN NUTRIEN DALAM
KALANGAN MAHASISWA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI LEMBAH KLANG
Vol. 25, 2015 Tatiana Suhaimi1, Norhasmah Sulaiman & Syuhaily Osman
Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna,
Fakulti Ekologi Manusia,Jabatan Pemakanan dan Dietetik, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan,Universiti Putra Malaysia.