JILID 24 – JUN 2015

 

NO.

TITLE

VOL. &NO.

AUTHOR

DOWNLOAD

1. PERMINTAAN INSTITUSI TERHADAP PERKHIDMATAN KATERING Vol. 24, 2015

Norain Mod Asri, Fariza Ahmad, Wook Endut,Norlaila Abu Bakar, Nurulhuda Md Zahir, Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, UKM

2. PENGENALPASTIAN ATRIBUT-ATRIBUT RUMAH LESTARI DALAM MODEL PILIHAN: PERBINCANGAN KUMPULAN BERFOKUS Vol. 24, 2015

Zuroni Md Jusoh, Pusat Kecemerlangan Kajian Penggunaan Lestari,Fakulti Ekologi Manusia, UPM

3. ZAKAT PERAK: ASAS KEWAJIPAN DAN AMALAN DI MALAYSIA Vol. 24, 2015 Muhsin bin Nor Paizin
Pusat Pungutan Zakat, Kuala Lumpur
4. SUSTAINABLE CONSUMPTION PRACTICES AND WELL BEING AMONG HOUSEHOLDS IN PENINSULAR MALAYSIA Vol. 24, 2015

Norzalika Md Zaini,Husniyah Abd Rahim,Zuroni Md Jusoh,Elistina Abu Bakar,Askiah Jamaluddin, Roziah Mohd Rasdi,Faculty of Human Ecology, UPM,Faculty of Education, UPM

5. CONSUMERS’ PERCEPTIONS OF GREEN PRODUCT PURCHASES Vol. 24, 2015

Norazah Mohd Suki, Norbayah Mohd Suki, Labuan Faculty of International Business,, Faculty of Computing and Informatics,UMS, Labuan International Campus

6. SKOP SENSITIVITI PELAJAR ISLAM TERHADAP HUKUM HALAL HARAM URUSAN MUAMALAT Vol. 24, 2015

Nur Amalina Mohd Zain, Ezhar Tamam, Rosya Izyanie Shamshudeen, Jabatan Komunikasi, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, UPM

7.  PERANCANGAN KEWANGAN DAN KESEJAHTERAAN KEWANGAN DALAM KALANGAN PENJAWAT AWAM BERAGAMA ISLAM Vol. 24, 2015

Mohd. Amim Othman, Husniyah Abd. Rahim, Ab. Mumin Ab. Ghan, Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna,, Fakulti Ekologi Manusia, UPM, Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam, UM

8 FINANCIAL SECURITY AMONG WORKING WOMEN IN MALAYSIA Vol. 24, 2015 Mohamad Fazli Sabri,Siti Yuliandi Ahmad,Department of Resource Management & Consumer Studies,Faculty of Human Ecology, UPM Sustainable Consumption Research Centre of Excellence (SCoRE),Faculty of Human Ecology, UPM