JILID 27 – DEC 2016

 

NO.

TITLE

VOL. &NO.

AUTHOR

DOWNLOAD

1. TIADA JAMINAN KEDAPATAN MAKANAN,STATUS PEMAKANAN DAN KESEJAHTERAAN KESIHATAN DALAM KALANGAN PENERIMA BANTUAN JABATANKEBAJIKAN MASYRAKAT DI KAWASAN BANGI DAN KAJANG Vol. 27, 2016

Nik Aida Adibah binti Nik Abdul Aziz,Norhasmah Sulaiman,Laily Paim,Universiti Putra Malaysia

2. PERKEMBANGAN BIDANG PERANCANGAN KEWANGAN DI MALAYSIA Vol. 27, 2016 Mohd.Amim Othman, Ab. Mumin Ab. Ghani .1.Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna,Fakulti Ekologi Manusia, UPM,2.Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam, UM
3. TAHAP PENGETAHUAN UNDANG-UNDANG PENGGUNA DI MALAYSIA Vol. 27, 2016 Norhafifah Samsudin,Elistina Abu Bakar,Zuroni Mat Jusoh,Afida Mastura Muhammad Arif ,Norhasmah Sulaiman,Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna,Fakulti Ekologi Manusia,Jabatan Pemakanan dan Dietetik, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan,Universiti Putra Malaysia
4. TAHAP KEPERCAYAAN TERHADAP JAKIM, JENAMA DAN TINGKAH LAKU PEMILIHAN PREMIS MAKANAN FRANCAIS HALAL Vol. 27, 2016

Elistina Abu Bakar,Nur Hanis Maizan, Universiti Putra Malaysia

5. GENDER GAP IN ACADEMIC PERFORMANCE OF UPM STUDENTS Vol. 27, 2016

Zumilah Zainalaludin,Norehan SaidiFaten Bazlin Kadir,Universiti Putra Malaysia

6. KESANGGUPAN MEMBELI MAKANAN ORGANIK DALAM KALANGAN PENGGUNA DI IPOH, PERAK Vol. 27, 2018

Norhamizah Ishak,Zuroni Md Jusoh, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia

7. THE INFLUENCE OF ADVERTISING ON CONSUMER BUYING BEHAVIOUR Vol. 27, 2016

Syuhaily Osman, Ng Chui Mei, faculty of Human Ecology

8 THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIOECONOMIC CHARACTERISTICS OF SMALL BUSINESS OWNER AND ENTREPRENEURIAL BEHAVIOUR Vol. 27, 2016 Askiah Jamaluddin,Laily Paim,Husniyah Abdul Rahim,Syuhaily Osman,Zuroni Md. Jusoh,Faculty of Human Ecology,Universiti Putra Malaysia