JILID 26- JUN 2016

 

NO.

TITLE

VOL. & NO.

AUTHOR

DOWNLOAD

1. FAKTOR PENYUMBANG KEPADA AMALAN BERETIKA DALAM KALANGAN PENIAGA Vol. 26, 2016

Endang Juliarti Muryono, Afida Mastura Muhammad Arif, Elistina Abu Bakar, Universiti Putra Malaysia

2. KESAN PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA TERHADAP TINGKAH LAKU BERENCANA PENGGUNA JALAN RAYA DALAM KALANGAN KANAK-KANAK Vol. 26, 2016

Mazlan Ismail,Mohamad Ibrani Shahrimin Adam Assim,Ahmad Hariza Hashim,Mohamad Fazli Sabri,Kementerian Pelajaran Malaysia,Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan,,Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia,Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna,Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia

3. PENILAIAN TAHAP PENERIMAAN DAN PERSEPSI PROGRAM KAD DISKAUN 1 MALAYSIA (1MDC) Vol. 26, 2016 Mohamad Fazli Sabri,Ahmad Hariza Hashim,Ismi Arif Ismail,Nuraini Abdullah. Universiti Putra Malaysia
4. CONSUMPTION AND EXPENDITURE PATTERN OF ENERGY AND WATER AMONG URBAN CONSUMERS Vol. 26, 2016

Zuroni Md Jusoh, Syuhaily Osman,Roslina Mat Salleh, Nurul Faizah Shukor,Nur Faizah Mohamad Sulaman, Universiti Putra Malaysia

5. KEBAIKAN, KELEMAHAN DAN ISU SEMASA E-DAGANG Vol. 26, 2016

Zulfamy Mat Udi, Mohamad Fazli Sabri, Universiti Putra Malaysia

6. TAHAP PENERIMAAN DAN PENGAPLIKASIAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN PESERTA TERHADAP PROGRAM KEPENGGUNAAN KPDNKK Vol. 26, 2016

Othman Che Jusoh,Mohamad Fazli Sabri,Ismi Arif Ismail,Turiman Suandi,Ahmad Hariza Hashim,Soaib Asimiran,Universiti Putra Malaysia

 

7. POLA PERBELANJAAN DAN TABUNGAN, SERTA STATUS PEMBIAYAAN DALAM KALANGAN PEMIUTANG KENDERAAN, PERIBADI DAN KAD KREDIT DI SELANGOR Vol. 26, 2016

Norain Mod Asri,Fariza Ahmad,Norlaila Abu Bakar,Rozarina Izura Tukiran,Fadhilah Hairol Zaman,Universiti Kebangsaan Malaysia

8. IMPLIKASI RUMAH TERBENGKALAI TERHADAP PENGGUNA YANG MENGGUNAKAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN ISLAM MUSYARAKAH MUTANAQISAH Vol. 26, 2016 Mohd Faisol Ibrahim. Universiti Sains Islam Malaysia