JILID 30 – JUN 2018

 

NO.

TITLE

VOL. & NO.

AUTHOR

DOWNLOAD

1. Gelagat Pembelian Secara Atas Talian Dalam Kalangan Pengguna Di Kuala Lumpur Vol. 30, 2018

Norain Mod Asri,Fatin Nur Alia Hamid
Pusat Pengajian Ekonomi  Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia

 

2. Niat Pembelian Produk Hijau Dalam Kalangan Pengguna Di Malaysia Vol. 30, 2018

Mohd Al’Hafiez Al’Azmia,Rosta Harunb & Syuhaily Osman,Fakulti Pengajian Alam Sekitar, Universiti Putra Malaysia,Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia,

 

3. A Study On Retirement Preparedness Of Private Sector Employees Vol. 30, 2018 Swaarna Krishnan,Sharifah Azizah Haron,Laily Paim,Department of Resource Management and Consumer Studies, Faculty of Human Ecology, University Putra Malaysia  

4. Halal Cosmetics: Current Issues And Future Opportunities Vol. 30, 2018

Nurul Aqmar Zaidun,Nor Hashima Hashim,Arshad Ayub, Graduate Business School, Universiti Teknologi MARA(UiTM) Selangor, Malaysia

 

5. Tahap Kepuasan Ke Atas Pendapatan,Perbelanjaan, Simpanan dan Pemilikan Harta Isi Rumah Dalam Kalangan Penjawat Awam di Putrajaya Vol. 30, 2018 Mohd Haziman Ab Ghani,Laily Paim,Mohamad Fazli Sabri,Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna Fakulti Ekologi Manusia  

6. Tingkah Laku Pengurusan Kewangan, Masalah Kewangan, Kesejahteraan Hidup dan Program Sokongan Pengguna Di Wilayah Persekutuan Labuan Vol. 30, 2018 Mohamad Fazli Sabri,Nuraini Abdullah,Thinagaran Moga Dass,Othman Che Jusoh. Jabatan Pengurusan Sumber & Pengajian Pengguna,Fakulti Ekologi Manusia. Perbadanan Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan