Jilid 33 – Disember 2019

  NO. TITLE VOL. & NO. AUTHOR DOWNLOAD 1. Tahap Amalan Perlakuan Berekonomi Dalam Kalangan Penjawat Awam Di Putrajaya Vol. 33, 2019 Mohd Haziman Ab Ghani & Syuhaily Osman   2. Sikap Penggunaan Rmp Secara Selamat Dalam Kalangan Petani Taman Kekal Pengeluaran Makanan (Tkpm) Di Negeri Selangor Vol. 33, 2019 Roslina Mat Salleh, Mazlin...

Jilid 32 – Jun 2019

    NO. TITLE VOL. & NO. AUTHOR DOWNLOAD 1. Pengukuran Kemiskinan Uni-Dimensi Dan Multi-Dimensi Serta Faktor Penentu Vol. 32, 2018 Laily Paim   2. Purchasing Intention Towards Halal Food Among Non-Muslim Consumers Vol. 32, 2018 Ahmad Farid Mohamad Suib, Normalisa Md Isa, Norkhazzaina Salahuddin & Waida Irani Mohd Fauzi   3. Tahap Pengetahuan,...

JILID 31 – DISEMBER 2018

  NO. TITLE VOL. & NO. AUTHOR DOWNLOAD 1. Civil Servants’ Intention In Seeking Counselling Services Vol. 31, 2018 Han Xi Chong, Ahmad Hariza Hashim & Syuhaily Osman   2. Domain Dan Indikator Literasi Undang-Undang Pengguna Di Malaysia Vol. 31, 2018 Norhafifah Samsudin, Elistina Abu Bakar, Zuroni Md Jusoh, Afida Mastura Muhammad Arif &...