JILID 27 – DEC 2016

  NO. TITLE VOL. &NO. AUTHOR DOWNLOAD 1. TIADA JAMINAN KEDAPATAN MAKANAN,STATUS PEMAKANAN DAN KESEJAHTERAAN KESIHATAN DALAM KALANGAN PENERIMA BANTUAN JABATANKEBAJIKAN MASYRAKAT DI KAWASAN BANGI DAN KAJANG Vol. 27, 2016 Nik Aida Adibah binti Nik Abdul Aziz,Norhasmah Sulaiman,Laily Paim,Universiti Putra Malaysia 2. PERKEMBANGAN BIDANG PERANCANGAN KEWANGAN DI MALAYSIA Vol. 27, 2016 Mohd.Amim Othman, Ab. Mumin Ab. Ghani .1.Jabatan...

JILID 26- JUN 2016

  NO. TITLE VOL. & NO. AUTHOR DOWNLOAD 1. FAKTOR PENYUMBANG KEPADA AMALAN BERETIKA DALAM KALANGAN PENIAGA Vol. 26, 2016 Endang Juliarti Muryono, Afida Mastura Muhammad Arif, Elistina Abu Bakar, Universiti Putra Malaysia 2. KESAN PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA TERHADAP TINGKAH LAKU BERENCANA PENGGUNA JALAN RAYA DALAM KALANGAN KANAK-KANAK Vol. 26, 2016 Mazlan Ismail,Mohamad Ibrani Shahrimin Adam Assim,Ahmad...

JILID 29 -DEC 2017

  NO. TITLE VOL. & NO. AUTHOR DOWNLOAD 1. Waste Segregation Behaviour At Source: Attitude, Perceived Behavioural Control, Subjective Norm, And Environmental Education Vol. 29, 2017 Cheng Kai Wah, Syuhaily Osman. Universiti Putra Malaysia   2. Penilaian Impak Program Pendidikan Kewangan Dalam Kalangan Peserta Program Bijak Wang Vol. 29, 2017 Nornadia Liz Zakaria,Mohamad Fazli Sabri,Husniyah Abd....

JILID 28 – JUN 2017

  NO. TITLE VOL. & NO. AUTHOR DOWNLOAD 1. Current Patterns Of Waste Segregation Behaviour At Source Among Households In Putrajaya Vol. 28, 2017 Cheng Kai Wah,Syuhaily Osman. Department of Resource Management and Consumer Studies,Faculty of Human Ecology, Universiti Putra Malaysia. 2. Status Restoran Yang Mengenakan Caj Perkhidmatan Di Lembah Klang Vol. 28, 2017...

JILID 30 – JUN 2018

  NO. TITLE VOL. & NO. AUTHOR DOWNLOAD 1. Gelagat Pembelian Secara Atas Talian Dalam Kalangan Pengguna Di Kuala Lumpur Vol. 30, 2018 Norain Mod Asri,Fatin Nur Alia Hamid Pusat Pengajian Ekonomi  Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia   2. Niat Pembelian Produk Hijau Dalam Kalangan Pengguna Di Malaysia Vol. 30, 2018 Mohd...