JILID 21 -DEC 2013

  NO. TITLE VOL. &NO. AUTHOR DOWNLOAD   1. LITERASI, SOSIALISASI, TINGKAH LAKU DAN KOMPETENSI KEWANGAN DALAM KALANGAN KANAK-KANAK             Vol. 21, 2013 Nurul ‘Alyaa Adillah Mokhtar,Mohamad Fazli Sabri,Ahmad Hariza Hashim,Husniyah Abd Rahim Mohd Amim Othman,Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna,Fakulti Ekologi Manusia,Universiti Putra Malaysia     2. PENGURUSAN...

JILID 23-DEC 2014

  NO. TITLE VOL. &NO. AUTHOR DOWNLOAD 1. ARE MALAYSIANS NUTS ABOUT NUTS?: THEORY OF PLANNED BEHAVIOR PERSPECTIVE                     Vol. 23, 2014 Maisarah Ahmad,Suhaila Abdul Kadir,Mostafa Dehshiri Parizi,Faculty of Economics and Management,Universiti Kebangsaan Malaysia   2. THE SOCIO-ECONOMIC FACTORS, CURRENT FINANCIAL STATUS, FINANCIAL MANAGEMENT PRACTICES AND THE FUTURE FINANCIAL...

JILID 23-DEC 2014

  NO. TITLE VOL. &NO. AUTHOR DOWNLOAD 1. ARE MALAYSIANS NUTS ABOUT NUTS?: THEORY OF PLANNED BEHAVIOR PERSPECTIVE                     Vol. 23, 2014 Maisarah Ahmad,Suhaila Abdul Kadir,Mostafa Dehshiri Parizi,Faculty of Economics and Management,Universiti Kebangsaan Malaysia   2. THE SOCIO-ECONOMIC FACTORS, CURRENT FINANCIAL STATUS, FINANCIAL MANAGEMENT PRACTICES AND THE FUTURE FINANCIAL...

JILID 25 -DEC 2015

  NO. TITLE VOL. &NO. AUTHOR DOWNLOAD 1. THE CONSUMERISM ISSUES OF THE NATIVE COMMUNITIES OF SABAH Vol. 25, 2015 Sarjit S. Gill, Ahmad Tarmizi Talib, Mohamad Fazli Sabri, Abdul Hakim, Mohad, Puvaneswaran Kunasekaran, Ismi Arif Ismail, Fakulti Ekologi Manusia,Universiti Putra Malaysia 2. TINGKAH LAKU PENGGUNAAN RACUN MAKHLUK PEROSAK DALAM KALANGAN PETANI DI SELANGOR...

JILID 24 – JUN 2015

  NO. TITLE VOL. &NO. AUTHOR DOWNLOAD 1. PERMINTAAN INSTITUSI TERHADAP PERKHIDMATAN KATERING Vol. 24, 2015 Norain Mod Asri, Fariza Ahmad, Wook Endut,Norlaila Abu Bakar, Nurulhuda Md Zahir, Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, UKM 2. PENGENALPASTIAN ATRIBUT-ATRIBUT RUMAH LESTARI DALAM MODEL PILIHAN: PERBINCANGAN KUMPULAN BERFOKUS Vol. 24, 2015 Zuroni Md Jusoh, Pusat Kecemerlangan Kajian Penggunaan...