JPM 2018

JILID 30 – JUN 2018

  NO. TITLE VOL. & NO. AUTHOR DOWNLOAD 1. Gelagat Pembelian Secara Atas Talian Dalam Kalangan Pengguna Di Kuala Lumpur Vol. 30, 2018 Norain Mod Asri,Fatin Nur Alia Hamid Pusat Pengajian Ekonomi  Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia   2. Niat Pembelian Produk Hijau Dalam Kalangan Pengguna Di Malaysia Vol. 30, 2018 Mohd...