JPM 2016

JILID 27 – DEC 2016

  NO. TITLE VOL. &NO. AUTHOR DOWNLOAD 1. TIADA JAMINAN KEDAPATAN MAKANAN,STATUS PEMAKANAN DAN KESEJAHTERAAN KESIHATAN DALAM KALANGAN PENERIMA BANTUAN JABATANKEBAJIKAN MASYRAKAT DI KAWASAN BANGI DAN KAJANG Vol. 27, 2016 Nik Aida Adibah binti Nik Abdul Aziz,Norhasmah Sulaiman,Laily Paim,Universiti Putra Malaysia 2. PERKEMBANGAN BIDANG PERANCANGAN KEWANGAN DI MALAYSIA Vol. 27, 2016 Mohd.Amim Othman, Ab. Mumin Ab. Ghani .1.Jabatan...

JILID 26- JUN 2016

  NO. TITLE VOL. & NO. AUTHOR DOWNLOAD 1. FAKTOR PENYUMBANG KEPADA AMALAN BERETIKA DALAM KALANGAN PENIAGA Vol. 26, 2016 Endang Juliarti Muryono, Afida Mastura Muhammad Arif, Elistina Abu Bakar, Universiti Putra Malaysia 2. KESAN PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA TERHADAP TINGKAH LAKU BERENCANA PENGGUNA JALAN RAYA DALAM KALANGAN KANAK-KANAK Vol. 26, 2016 Mazlan Ismail,Mohamad Ibrani Shahrimin Adam Assim,Ahmad...